Laatste Nieuws

Ouders hebben aangegeven dat er geen beveiliging voor kinderen rond het zwembad is. Daarom hebben we het zwembad van een veilig hek voorzien. Het is 1.20m. hoog met zelfsluitende deurtjes. Alles volgens de laatste Europese normen, zoals deze reeds in Frankrijk van kracht zijn. Om de aanblik van het hek te verbeteren, hebben we er bloemen en heesters langs geplant, zodat alles er plezierig blijft uitzien. We maken ouders er ook op attent dat het ondiepe gedeelte van het zwembad is verlengd tot 0,5 meter, zodat het voor kinderen makkelijker toegankelijk is.